Struktur og form

I Ching består af 64 hexagrammer, som alle dannes af 6 linier. Hexagrammerne består af enten maskuline (lige) og/eller feminine (brudte) linier. Disse 64 figurer og deres 384 linier er beskrevet i tekst eller verseform. Hexagrammet opbygges fra neden og op og linierne nummereres fra 1 til 6. Disse linjer bygges op enten ved hjælp af tre mønter eller ved hjælp af 50 røllikestilke. De to nederste linier symboliserer jorden, de to mellemste mennesket og de to øverste linier himlen. Derudover kan man betragte hvert hexagram som sammensat af to trigrammer, som dannes af tre linier. Der kan dannes otte af disse trigrammer, som kan opstilles på to måder. De kaldes henholdsvis ”Den tidligere himmels rækkefølge” og ”Den senere himmels orden”. Den første symboliserer det stationære makrokosmiske billede og det andet livet i bevægelse

De 64 hexagrammer kan opstilles på flere måder, men den følgende er den traditionelle sekvens:

 

Denne rækkefølge er, ifølge traditionen, skabt af kong Wen (1099-1050 BC). Hvorfor hexagrammerne har præcis denne rækkefølge er stadig en uløst gåde. Hexagrammerne danner par (1-2, 3-4, 5-6 etc.). Som man kan se roterer hexagrammerne, hvor de kan. F.eks. 5 og 6. De grå hexagrammer, som står over eller under de sorte er roterede. De andre er modsætninger til hinanden. F.eks. 1 og 2. Hele forløbet består af to afdelinger. Fra 1 – 30 og fra 31 – 64. (Denne tegning er inspireret af Edward Hackers og Steve Moores genopdagelse i 2003 af opstillingen i forskellige kinesiske værker – publiceret 2003 i juni nummeret af Journal of Chinese Philosophy).