Om

Livet er i konstant bevægelse – enhver menneskelig eller samfundsmæssig situation er i bevægelse – en bevægelse gennem faser og udviklingsstadier. Yijing (eller I Ching) kan i sit symbolsprog beskrive og vise denne bevægelse. I et momentant “fastfrosset” billede vises situationen og bevægelsens mulige forløb. I denne bevægelse sker forvandlingen, ganske som vinter følger efterår og som sommer følger forår.

På sin både poetiske og konkrete måde kan Yijing beskrive, antyde, advare og anvise muligheder og løsninger. Ofte overrasker Yijing ved at betragte situationen fra et perspektiv man ikke havde tænkt. Yijings rødder går langt tilbage i historien og er måske skrevet/samlet omkring 825-800 BC (Richard Rutt, Zhouyi, The Book of Changes, 2002).
I den del af Yijing eller Forvandlingernes Bog, som kaldes Dazhuan (Den Store Afhandling – sandsynligvis skrevet noget før år 200 BC) står følgende:
”Forvandlingernes Bog er vid og stor. Taler man om det fjerne, så kender den ingen grænser. Taler man om det nære, så er den stille og ret. Taler man om rummet mellem himmel og jord, så omfatter den alt.”
”Derfor rådspørger det ædle menneske den, når han skal gøre eller udføre noget, og han gør det med ord. Den optager hans meddelelse som et ekko, der findes intet fjernt eller nært, intet mørkt og dybt for den: således erfarer han de fremtidige ting, Hvis denne bog ikke var det mest åndelige på jorden, hvordan kunne den da gøre dette?”
” Forvandlingerne har ingen bevidsthed, ingen aktivitet, stille er de og bevæger sig ikke. Stimuleres de derimod, gennemtrænger de alle forhold under himlen. Hvis de ikke var det mest guddommelige på jorden, hvordan kunne de da gøre dette?” (oversat fra tysk fra Richard Wilhelm, I Ging, Das Buch der Wandlungen, Jena 1924)
Man nærmer sig bedst Yijing med ydmyghed og respekt. Det gælder for Yijing, såvel som for astrologi, håndlæsning, tarot etc., at “når nøden er størst er hjælpen nærmest”. Eller sagt med andre ord, at Yijing taler tydeligst, når behovet er størst. Man kan derfor ikke regne med at den giver klare svar på unødvendigheder. Den vil derimod gerne vise, hvor der er ubalance i ens situation og liv. Yijing har ikke liv i sig selv, men synliggør de bagvedliggende hensigter, ideer og forvandlingsmuligheder når den bliver spurgt til råds. I det øjeblik bliver den vakt til live.